Quảng Cáo Google Adwords

Mô tả

Hot
- 1,000,000 đ
1Tháng
 • Từ khóa
 • Mẫu quảng cáo
 • Báo cáo
 • Phí quảng cáo
 • Phí dịch vụ

Google Adword A

Hot
- 3,000,000 đ
1Tháng
 • 1-5
 • 2
 • Online 24/7
 • 2.400.000 VNĐ/Tháng
 • 600.000 VNĐ/Tháng

Google Adword B

Hot
- 5,000,000 đ
1Tháng
 • 1-10
 • 2
 • Online 24/7
 • 4.000.000 VNĐ/Tháng
 • 1.000.000 VNĐ/Tháng

Google Adword C

Hot
- 7,000,000 đ
1Tháng
 • 1-20
 • 4
 • Online 24/7
 • 6.000.000 VNĐ/Tháng
 • 1.000.000 VNĐ/Tháng

Google Adword D

Hot
- 8,000,000 đ
1Tháng
 • 1-30
 • 6
 • Online 24/7
 • 7.000.000 VNĐ/Tháng
 • 1.000.000 VNĐ/Tháng