Máy Chủ Riêng

DELL E5300

Hot
- 1,000,000 đ
1Tháng

DELL E5400

Hot
- 1,050,000 đ
1Tháng

DELL E7500

Hot
- 1,480,000 đ
1Tháng

Intel E3-1220

Hot
- 1,600,000 đ
1Tháng

Intel E3-1230

Hot
- 2,050,000 đ
1Tháng

Intel E5405

Hot
- 1,350,000 đ
1Tháng

Intel E5606

Hot
- 2,900,000 đ
1Tháng

Intel E5620

Hot
- 4,150,000 đ
1Tháng

Intel E5620 SAS

Hot
- 4,800,000 đ
1Tháng

Intel X3440

Hot
- 1,550,000 đ
1Tháng

Intel XEON E5-2620

Hot
- 4,800,000 đ
1Tháng