Máy Chủ Ảo VPS

Máy chủ VPS A

Hot
- 180,000 đ
1Tháng
 • CPU 1 core
 • RAM 512MB + 256MB

         Khi đăng ký >=1 năm
 • HDD 15GB SSD
 • 1 Địa chỉ IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
 • Windows/Linux
 • Có Hệ thống firewall
 • Remote desktop
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Máy chủ VPS B

Hot
- 350,000 đ
1Tháng
 • CPU 2 core
 • RAM 1GB + 512MB

         Khi đăng ký >=1 năm
 • HDD 25GB SSD
 • 1 Địa chỉ IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
 • Windows/Linux
 • Có Hệ thống firewall
 • Remote desktop
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Máy chủ VPS C

Hot
- 550,000 đ
1Tháng
 • CPU 3 core
 • RAM 2GB + 512MB

         Khi đăng ký >=1 năm
 • HDD 40GB SSD
 • 1 Địa chỉ IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
 • Windows/Linux
 • Có Hệ thống firewall
 • Remote desktop
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Máy chủ VPS D

Hot
- 950,000 đ
1Tháng
 • CPU 4 core
 • RAM 4GB + 1GB

         Khi đăng ký >=1 năm
 • HDD 80GB SSD
 • 1 Địa chỉ IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
 • Windows/Linux
 • Có Hệ thống firewall
 • Remote desktop
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Máy chủ VPS E

Hot
- 1,880,000 đ
1Tháng
 • CPU 5 core
 • RAM 4GB + 2GB

         Khi đăng ký >=1 năm
 • HDD 250GB [SAS 15K rpm]
 • 1 Địa chỉ IP
 • Unlimited Băng thông
 • Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
 • Windows/Linux
 • Có Hệ thống firewall
 • Remote desktop
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7