Joomla Hosting

Joomla Hosting A

Hot
- 50,000 đ
1Tháng
 • 750Mb Dung lượng
 • 15G Băng thông
 • 1 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 0 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Joomla Hosting B

Hot
- 70,000 đ
1Tháng
 • 1.2GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 3 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 0 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Joomla Hosting C

Hot
- 120,000 đ
1Tháng
 • 2GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 5 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 1 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Joomla Hosting D

Hot
- 160,000 đ
1Tháng
 • 3GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 7 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 2 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Joomla Hosting E

Hot
- 320,000 đ
1Tháng
 • 5GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 9 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 3 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7