Java Hosting

Java Hosting A

Hot
- 220,000 đ
1Tháng
 • 1GB Dung lượng
 • 70GB Băng thông
 • 10 Sub-domain
 • 50 Email
 • 2 FTP Account
 • Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13
 • 1 MSSQL 2005
 • 2 MySQL 5
 • 2 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Java Hosting B

Hot
- 330,000 đ
1Tháng
 • 1.5GB Dung lượng
 • 100GB Băng thông
 • 15 Sub-domain
 • 80 Email
 • 3 FTP Account
 • Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13
 • 1 MSSQL 2005
 • 3 MySQL 5
 • 3 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Java Hosting C

Hot
- 440,000 đ
1Tháng
 • 2GB Dung lượng
 • 150GB Băng thông
 • 30 Sub-domain
 • 100 Email
 • 4 FTP Account
 • Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13
 • 1 MSSQL 2005
 • 4 MySQL 5
 • 4 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Java Hosting D

Hot
- 550,000 đ
1Tháng
 • 2.5GB Dung lượng
 • 200GB Băng thông
 • 50 Sub-domain
 • 150 Email
 • 5 FTP Account
 • Apache Tomcat 6.0 JDK 1.6_update_13
 • 1 MSSQL 2005
 • 5 MySQL 5
 • 5 Park Domain
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7