Hosting Chất Lượng Cao

Hosting Pro 1

Hot
- 110,000 đ
1Tháng
 • 500 MB Dung lượng
 • 20GB Băng thông
 • 1 Database
 • 1 FTP Account
 • 5 Sub-domain
 • 1 Park Domain
 • 10 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Pro 2

Hot
- 220,000 đ
1Tháng
 • 1GB Dung lượng
 • 70GB Băng thông
 • 3 Database
 • 2 FTP Account
 • 10 Sub-domain
 • 2 Park Domain
 • 50 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Pro 3

Hot
- 330,000 đ
1Tháng
 • 2GB Dung lượng
 • 100GB Băng thông
 • 5 Database
 • 3 FTP Account
 • 15 Sub-domain
 • 3 Park Domain
 • 80 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005,MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Pro 4

Hot
- 440,000 đ
1Tháng
 • 3GB MB Dung lượng
 • 150GB Băng thông
 • 7 Database
 • 4 FTP Account
 • 30 Sub-domain
 • 4 Park Domain
 • 100 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Pro 5

Hot
- 550,000 đ
1Tháng
 • 5GB Dung lượng
 • 200GB Băng thông
 • 9 Database
 • 5 FTP Account
 • 50 Sub-domain
 • 5 Park Domain
 • 150 Email
 • ASP/ASP.NET/PHP5
 • MSSQL 2000/2005, MySQL
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7