Email Server

Email Server 1

Hot
- 100,000 đ
1Tháng
 • 10GB Dung lượng
 • 20 Địa chỉ Email
 • 20 Email forwarder
 • 2 Mail List
 • 0 Parked Domains
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server 2

Hot
- 180,000 đ
1Tháng
 • 20GB Dung lượng
 • 50 Địa chỉ Email
 • 50 Email forwarder
 • 3 Mail List
 • 0 Parked Domains
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server 3

Hot
- 300,000 đ
1Tháng
 • 50GB Dung lượng
 • 100 Địa chỉ Email
 • 100 Email forwarder
 • 10 Mail List
 • 2 Parked Domains
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server 4

Hot
- 450,000 đ
1Tháng
 • 100GB Dung lượng
 • 200 Địa chỉ Email
 • 200 Email forwarder
 • 15 Mail List
 • 3 Parked Domains
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP

Email Server 5

Hot
- 600,000 đ
1Tháng
 • 190GB Dung lượng
 • 300 Địa chỉ Email
 • 300 Email forwarder
 • 20 Mail List
 • 5 Parked Domains
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch All
 • Quản lý email vào
 • Quản lý email gửi ra
 • Tích hợp Microsoft outlook
 • Backup SMTP