Dịch vụ tăng dung lượng lưu trữ dropbox vĩnh viễn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tăng dung lượng Dropbox lên 18GB vĩnh viễn, mang lại hiệu quả cao nhất. Dung lượng khởi đầu của của Dropbox chỉ có 2GB, quá ít để lưu trữ. Để mua 1 gói 1TB ta phải trả 9.99$/tháng hoặc 99$/năm.

Dịch vụ tăng dung lượng Dropbox

Hướng dẫn thực hiện?

  1. Đối với tài khoản mới, email chưa đăng ký Dropbox thì khách hàng vui lòng gửi địa chỉ email cho chúng tôi khởi tạo tài khoản Dropbox lên dung lượng 18Gb
  2. Hoặc khách hàng gửi cho chúng tôi xin cả tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản Dropbox. Không được thì có thể gửi teamview để làm trực tiếp trên máy tính của khách hàng.
  3. Nếu không gửi được tài khoản và mật khẩu thì khách hàng vui lòng đăng nhập tài khoản và vào link sau:
    https://www.dropbox.com/referrals
    Click vào ô copy link, copy toàn bộ đoạn mã có dạng: https://www.dropbox.com/referrals/xxxxxxxx?src=xxxx rồi gửi cho cho chúng tôi.

Liên hệ 0977 08 4686