Linux Hosting

Hosting Economy

Hot
- 50,000 đ
1Tháng
 • 3 GB Dung lượng
 • 70Gb Băng thông
 • 2 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 1 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Medium

Hot
- 70,000 đ
1Tháng
 • 4GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 3 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 1 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Advanced

Hot
- 120,000 đ
1Tháng
 • 6GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 6 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 2 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Super

Hot
- 160,000 đ
1Tháng
 • 10GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 9 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 3 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hosting Max

Hot
- 320,000 đ
1Tháng
 • 20GB Dung lượng
 • Unlimited Băng thông
 • 15 My SQL
 • Unlimited FTP Account
 • Unlimited Sub-domain/ Park Domain
 • Unlimited Email POP3 / Webmail
 • 6 Addon Domain
 • PHP5 , GD2
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7